Algemeen

Woningen krijgen een funderingslabel

By 19 oktober 2020No Comments

De huizen in Nederland worden verplicht om per juli 2021 een label te krijgen waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Ook moet deze in het taxatierapport worden opgenomen.

De reden hiervoor is dat veel woningen in Nederland blijken te verzakken door zwakke funderingen die worden gevoed door de toenemende droogte en lage waterstanden van de laatste jaren.

Om hoeveel woningen dit gaat is inzichtelijk worden door het KCAF dat verantwoordelijk is voor het Nationaal Funderingsloket. Van de 7,7 miljoen woningen in ons land hebben een miljoen huizen funderingsproblemen. Van dit miljoen is weer ruim een kwart urgent.
Veelal de meeste woningen die voor 1970 gebouwd zijn geldt dat zij een houten fundering hebben.

Door te kijken naar de grondwaterstand en de soort bodem (zand, veen of klei) kan er snel bepaald worden voor dele van het land op deze is gebouwd op een houten of betonnen fundering.

Om de fundering te versterken moet men diep in de buidel tasten. Het opknappen cq vervangen van een fundering kan oplopen tot 100.000 Euro en wordt veelal niet gedekt door verzekeringen.

Gjalt

About Gjalt

Blogger en initiatiefnemer van GooisWonen en vanzelfsprekend wonend in het Gooi..