Duurzaam verwarmen en opwekken

Over ongeveer 30 jaar moet het gebruik van aardgas verleden tijd zijn en zitten we massaal op het groene stroom. Hiervoor zijn meerdere energiebronnen naast elkaar voor nodig. Lees hier de mogelijkheden. We willen (en moeten) als land steeds efficiënter gaan leven en wonen. De elektrische auto is tegenwoordig niet meer uit het straatbeeld te denken en onze woningen worden steeds beter geïsoleerd en de opwekking van warmte en elektriciteit zit in de positieve (groene)lift.

Windenergie

Windturbines wekken groene en schone stroom op. In het Energieakkoord uit 2013 is vastgesteld dat Nederland in 2020 voor 6000 megawatt aan vermogen met windmolens moet opwekken. Dat zou genoeg moeten zijn voor 4,5 miljoen huishoudens. Dit doel is niet gehaald en zal eindigen op ongeveer 4500 megawatt is de schatting.
In 2019 werd 18 procent van het totale stroomverbruik duurzaam opgewekt. Windmolens hadden hierin weer een aandeel van 49 procent.


Biomassa

Biomassa bestaat uit organische materialen als hout, groente fruit- en tuinafval en mest. Hier gaan we in op houtige biomassa. Bij de verbranding hiervan komt warmte vrij. Deze warmte wordt vervolgens weer gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Ook kan een deel van deze warmte gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
Over het verbranden van afvalhout in biomassa zijn veel verschillende meningen en dus ook vele verhitte discussie gaande.
Nederland heeft ruim 200 van deze biomassacentrales. In 2019 werd 27 procent van de duurzame energie opgewekt uit biomassa en 77 procent van de duurzame warmte uit biomassa.

Zonne-energie

Het aandeel zonnestroom is en blijft veel te klein. In 2019 was de totale opbrengst uit onze zonnepanelen slecht 0,9 procent van al ons energie verbruik. Wel verwacht met dat dit aandeel komende jaren gaat stijgen. Nederland telt inmiddels ruim een miljoen huizen met zonnepanelen.
In 2015 werd er via de zon 1800 megawatt opgeleverd en in 2019 zat dat al op ruim 6800 megawatt.

Hoe staat Nederland ervoor?

In 2019 …

-was 21,8 miljard kilowattuur de totale elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen;
-stonden er 2032 windmolens;
-zijn er 450.000 hr-ketels verkocht;
-heeft Nederland ongeveer 25 miljoen zonnepanelen;
-kwam 7% van de totale warmtevoorziening uit duurzame bronnen;
-gingen meer dan 400.000 woningen op een warmtenet;
-werden 180.976 huizen verwarmt met een warmtepomp;
-hadden 3,8 miljoen woningen een geldig energielabel;
-is het aantal aardgasvrije woningen opgelopen tot 525.000.

Deel het met een ander

Dit vind je misschien ook leuk

Laat deze buurt weten dat je interesse hebt om er te komen wonen

Dit kunt u verwachten:

  • wij versturen een kaartje naar elk huishouden in de buurt;
  • wij proberen met social media deze bewonersgroep zo goed mogelijk te bereiken;
  • Oproep via social media
  • Uw oproep krijgt een vermelding op onze website.

Aan deze service zijn kosten gebonden. Kosten variëren per buurt. Het aantal huishoudens is hierin bepalend. Wij mailen u terug met daarin een passend voorstel.

Zoekopdracht