Ontstaan van het Spiegel

Het Spiegel in Bussum werd eind negentiende eeuw ontworpen als een eliteproject, een wijk voor welgestelden met goede smaak en manieren. En dat is het nog altijd.

De wijk werd gerealiseerd tussen 1870 en 1940. Toen Bussum in 1870 een station kreeg, werd een begin gemaakt met de aanleg van het Spiegel.
Er trokken rijke en notabele Amsterdammers naar de wijk. Amsterdam had net een choleraepidemie achter de rug en de zandgrond waarop het Spiegel werd gebouwd, leek hen gezonder dan de vochtige klei van die stad.

Achterbuurt met villa’s

De wijk kent vele rijks monumentale villa’s, ontworpen door beroemde architecten die zich voornamelijk lieten inspireren door de Amsterdamse School. De wijk heette oorspronkelijk ‘Achterbuurt’. Het echte Spiegel lag destijds meer tegen Naarden aan. De naam is bedacht door projectontwikkelaars.

In de begintijd van de wijk was Bussum een boerengehucht waar koeien door de straten liepen. Dat werd door de bewoners van het Spiegel niet fatsoenlijk gevonden. Die boerentaferelen werden dan ook uit het straatbeeld verbannen.
En het waren de makelaars van weleer die de wijk het ‘Spieghel’ gingen noemen, met een h.

Beschermd dorpsgezicht

Het Spiegel werd in 2007 door het Rijk uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht. Die eer blijkt in de praktijk relatief, want het schept verplichtingen waaraan iedereen zich dan wel moet houden. Zo mogen de tuinen aan de straatkant niet worden verhard met tegels en grind en moet het gras echt zijn. Dat is voor sommige Spiegelbewoners te veel gevraagd.

Door de jaren heen is het Spiegel niet wezenlijk veranderd. Het aantal kunstenaars is wel wat afgenomen. De Bussumse wijk is nog altijd even populair en is de elite wijk van het dorp.

Gjalt

Over Gjalt

Blogger en initiatiefnemer van GooisWonen en vanzelfsprekend wonend in het Gooi..